CÁC DÒNG XE DU LỊCH

589.900.000 VND

XL7 Hoàn Toàn Mới
Khuyến Mãi 10.000.000 VND

534.000.000 VND

Ciaz
Khuyến Mãi 10.000.000 VND

549.000.000 VND


SWIFT

Nâng tầm phong cách

555.000.000 VND

ERTIGA SPORT
Khuyến Mãi 10.000.000 VND

CÁC DÒNG XE THƯƠNG MẠI

318.600.000 VND

SUPER CARRY PRO
Khuyến Mãi 15.000.000 VND

249.300.000 VND

CARRY TRUCK
Khuyến Mãi 30.000.000 VND

293.300.000 VND

CARRY VAN
Khuyến Mãi 30.000.000 VND